El Rehabilitasyonu Nedir?

FTR 3
El Rehabilitasyonu Nedir?

El rehabilitasyonu, el ve tüm üst kolu etkileyen durumlarda uygulanan bir rehabilitasyon tipidir. El rehabilitasyonu, bu konuda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan el fizyoterapistleri tarafından uygulanır. El fizyoterapistleri hastalarının günlük yaşam aktivitelerine, üretgen yaşamlarına dönmeyi hızlandırırlar.

 

Kimler El Rehabilitasyonuna Adaydır?

Parmaklarında, ellerinde veya kollarında kaza veya darbe sonucunda yara, yanık, skar, damar, sinir, tendon yaralanması olanlar veya kırık geçiren hastalar el rehabilitasyonuna adaydır. Karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği gibi durumlardan etkilenenler yanında artrit gibi kronik problemler, nörolojik durumlar (inme gibi) sonucunda fonksiyon kaybına uğrayanlar da el rehabilitasyonuna adaydırlar.

 

El Rehabilitasyonu Ne Sağlar?

1- Koruyucu, Cerrahi Dışı veya Konservatif Tedavi

– El ve üst kolda olan akut veya kronik ağrının tedavisi

– Sinir yaralanması veya travması sonrası oluşan aşırı duyarlılığın tedavisi

– Sinir yaralanması sonrası yeni his-duyu eğitimi

– Hareketi, beceriyi ve/veya kuvveti arttırmaya yönelik ev egzersiz programlarını düzenleme

– Yaralanmadan sonra koruma veya düzeltme amaçlı splint (atel) uygulaması

– Adaptif yöntemler ve cihazlarla günlük yaşam becerilerini çalışma, yeni beceri kazanma

– İşe dönüş öncesi hazırlık, işe dönüşü hızlandırma

 

2- Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon (Yukarıdakilere ek olarak aşağıdakileri içerebilir)

– Açık veya dikilmiş yaraların tedavisi (iyileşmeye yardım etme, enfeksiyonu önleme)

– Hipertrofik (şişmiş, belirgin, kabarık) ve hipersensitif (aşırı hassas) skarların kontrolü

– Şişliğin azaltılması

– Ameliyatta onarılan yapıların korun- ması veya hareketin arttırılmasına yönelik atel uygulaması

– Tendonların ve sinirlerin onarımı, kırılan kemiklerin ameliyatla tedavileri sonrası iyileşmenin arttırılması, hareket kabiliyetinin korunması, fonksiyonların arttırılması ve güçlendirilmesi için yapılan özel rehabilitasyon yöntemleri

– Ev egzersiz programının düzenlenmesi

 

Danışmanlık

El ve üst kola ait yakınmaların sık görüldüğü iş yerlerine koruyucu programlar düzenlenebilir. Çalışanların iş ortamları düzenlenebilir, alternatif çalışma yöntemleri ile yardım sağlanabilir.

 

El Rehabilitasyonu Ünitesinin ve Ekibinin Özellikleri

El ve üst ekstremite (üst ve önkol bölgesi) sorunlarının tedavisi ve çözümü, baştan sona kadar bir ekip çalışması prensibi ve ciddiliğinde yürütülür. Ekibin her üyesi kendi alanında eğitimli, deneyimli ve donanımlıdır. El cerrahı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve el fizyoterapisti, tedavi sürecinde bu birikimleri paylaşıp kullanarak, tedaviyi olumlu yönde ilerletmek ve geliştirmek, kişinin bir an önce eski sosyal ve iş yaşantısına dönebilmesi için birlikte çalışırlar. Tedavinin başarısı, hem el cerrahisinin hem de el rehabilitasyonunun ikisinin birden çok iyi uygulanması ile mümkündür.

Hastaların cerrahi öncesi ve sonrası tam olarak fonksiyonel ve dinamik değerlendirmeleri yapılır. Goniyometre ile eklem hareket açıklıkları ölçülür. Manuel kas ölçümleri yapılır. Dolaşım değerlendirilmesi, duyu muayenesi, uğraşı seviyesi, fonksiyonel aktivite testleri ve elektrofizyolojik değerlendir-meleri yapılır. Bu veriler uluslararası standartlarda dokümante edilir, düzenli olarak güncellenir ve arşivlenir.

Tedavi sırasında günlük yaşam aktivitelerinin yönlendirilmesi, iş uğraşılarının düzenlenmesi, eklem koruma teknikleri, duyunun yeniden eğitimi ve ev egzersiz programları konusunda hastalar eğitilirler. Gerektiğinde uygulanan atellemeler de ünitenin vazgeçilmez özelliklerindendir. Hastalar tedavi sürecinde olduğu kadar, tedavi bittikten sonra da belli aralarla kontrollere çağrılıp durumları ile ilgili bilgi sahibi olunur.

Leave a Reply

Doktorsitesi.com

Eftal GÜDEMEZ

Amerikan Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Ünitesi Güzelbahçe Sokak No.20 Nişantaşı , İstanbul – Türkiye
+90 (212) 3112000 | +90 444 3 777
Koç Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Ünitesi Davutpaşa Caddesi No.4 Topkapı , İstanbul – Türkiye
+90 (212) 3112000 | +90 850 250 8 250 +90 444 3 777 | +90 532 393 85 84